PŘIROZENÝ SVĚT MARTINŮ

David Nice je obohacen českou lidovou moudrostí, kterou nalezl ve skladatelových pozdních kantátách

V posledních třech letech vyšly objevné nahrávky hudby jednoho z největších skladatelů 20. století, který ovšem na všeobecné uznání tohoto svého postavení zatím čeká. Maxim Rysanov nechal v roce 2015 zazářit Martinů skladbám se sólovou violou, a poté, co na to v roce 2016 navázal Supraphon se zásadními nahrávkami poslední (mini)opery Ariadna a kompletu klavírních trií, vychází nádherná kolekce obsahující čtyři pozdní kantáty, jež se navíc ve svém celku vzájemně umocňují. Kantáty kombinují lidovou moudrost s kultivovaným básnickým projevem Miroslava Bureše, oslavují svět přírody a její životodárné síly v kontrastu s lidskými ztrátami, selháními či neštěstím.

Všechny kantáty mají poutavý začátek (úplně první tóny, které slyšíme, patří zobcové flétně a klarinetu), teprve postupně pak nabývají na své emocionální závažnosti. Legenda z dýmu bramborové nati, jejíž název mnoho neslibuje, vyrůstá ze svěžího jasu Janáčkovy Glagolské mše – Panna Maria opouští spolu se Synem temný kostel, aby vstoupila do krajiny českého venkova. Otvírání studánek, zdánlivě nejprostší ze čtveřice kantát, oslavuje lidový zvyk pozdního máje, při kterém jsou čištěny zanesené studánky; závěr kantáty je skladatelovou osobní reflexí moudrosti, jež je výsadou staršího věku – nabízí se zde paralela s Příhodami lišky Bystroušky. Barytonista Jiří Brückler je tu znamenitý. Profesionální Pražský filharmonický sbor, který má špičkovou úroveň, pak suverénně zvládá harmonicky nejbohatší kantátu z celé čtveřice – příběh o dívce, jež nepozná svého dávno ztraceného milého vracejícího se z vojny. Mikeš z hor je dokonalým závěrečným shrnutím – nadnesené vyprávění o moudrém ovčákovi, který převádí své stádo i největšími nástrahami, jaké mu může přichystat příroda. Všechno jsou to cenná poselství pro naši, stejně jako kteroukoliv jinou dobu, navíc excelentně provedená. Je to nepřehlédnutelné.

David Nice
BBC Music Magazine (Velká Británie), březen 2017
ocenění „Choral & Song Choice“

RECENZE V ANGLICKÉM ORIGINÁLU